U kunt op het gemeentehuis alleen langskomen op afspraak

Stremming Schoolstraat in Oosteinde

In opdracht van het college van B&W start Buning Wegenbouw BV uit Zuidwolde op dinsdag 25 mei met herstraatwerkzaamheden in de Schoolstraat in Oosteinde.

In de periode van 25 mei tot en met 25 juni worden de rijbaan en het trottoir tussen de Wolddijk en het speelveld met pannakooi volledig herstraat. 

Het is helaas niet mogelijk om de werkzaamheden zonder overlast en wegafsluiting te kunnen uitvoeren. Om de overlast zoveel mogelijk te beperken, worden de herstraatwerkzaamheden gefaseerd uitgevoerd. Woningen blijven tijdens de uitvoering zoveel mogelijk bereikbaar. Het kan wel zijn dat men 1 à 2 dagen even niet met de auto bij huis kan komen. Voor het doorgaande verkeer worden omleidingsroutes worden aangegeven.

Door (weers)omstandigheden kan een aanpassing van de planning noodzakelijk zijn. Via deze site worden wijzigingen aangegeven.

Meer informatie kunt u krijgen bij Rik Buning van Buning Wegenbouw BV, te bereiken via 06-51594142 of Karlo Donker van gemeente De Wolden, te bereiken via 14 0528.

Contact met de gemeente

Door de maatregelen vanwege het coronavirus kunnen wij u helaas alleen op afspraak op het gemeentehuis ontvangen. 

Vandaag bereikbaar van 08:30 tot 13:30 uur

Openingstijden

Vandaag geopend van 08:30 tot 13:30 uur Morgen gesloten

Bezoekadres

Raadhuisstraat 2

7921 GD Zuidwolde

Postadres

Postbus 20

7920 AA Zuidwolde

gemeente@dewolden.nl