Valt u buiten de boot bij duurzaamheidssubsidies?

Duurzaamheid is en blijft een belangrijk onderwerp. Minder energie gebruiken of zelf energie opwekken zijn manieren om duurzaam bezig te zijn. Minder energie gebruiken kan bijvoorbeeld door uw huis te isoleren of ledlampen te gebruiken. Energie opwekken kan worden gedaan met zonnepanelen. Zulke maatregelen vragen om investeringen. Niet iedereen kan zich deze investeringen veroorloven. Daarom bieden het Rijk, de provincie en/of de gemeente financiële regelingen aan. Voorbeelden daarvan zijn leningen of subsidies.

Niet iedereen komt in aanmerking

Gemeente De Wolden merkt dat niet iedereen gebruik kan maken van deze financiële regelingen. Dat geldt vooral voor mensen zonder een vast dienstverband (waaronder ZZP’ers), mensen met een smalle beurs en mensen met schulden.

Iedereen moet kunnen meedoen

Wij vinden het belangrijk dat iedereen maatregelen kan nemen om energie te besparen of energie op te wekken. Daarom wil de gemeente graag horen wat de ervaringen zijn met de financiële regelingen die er op dit moment zijn (of tot voor kort waren).

Vragenlijst

Herkent u uzelf in de omschrijving van mensen die (mogelijk) niet in aanmerking komen voor een financiële regeling? Wilt of wilde u graag gebruik maken van een financiële regeling, maar lukt dit niet of is dit niet gelukt? Dan willen wij u vragen om deze vragenlijst in te vullen. Uw inbreng is erg waardevol. Wij stellen uw deelname zeer op prijs.

Andere aanpakken

Naast deze vragenlijst zoeken we ook uit wat de aanpak is van andere gemeenten en provincies. De gemeente heeft adviesbureau Noordtij gevraagd om beide stappen uit te voeren.

Vertrouwelijk

Uw antwoorden worden vertrouwelijk behandeld. Dit betekent dat niet te zien is wie welke antwoorden heeft ingevuld. Heeft u hier vragen over, neem dan contact op via privacy@noordtij.nl. Heeft u andere vragen over deze vragenlijst? Neem contact met ons op via info@noordtij.nl of bel naar 058 213 08 19.

Klik op deze link om naar de vragenlijst te gaan: https://nl.surveymonkey.com/r/GemeenteDeWolden

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in De Wolden.

Vandaag bereikbaar van 08:30 tot 13:30 uur

Openingstijden

Vandaag geopend van 08:30 tot 13:30 uur Morgen van 08:30 tot 13:30 uur

Bezoekadres

Raadhuisstraat 2

7921 GD Zuidwolde

Postadres

Postbus 20

7920 AA Zuidwolde

gemeente@dewolden.nl