Wijziging Beleidsregels Inkoop en aanbesteding

B&W hebben op 14 januari 2020 besloten de Beleidsregels Inkoop en aanbesteding te wijzigingen. Burgemeester en wethouders zijn hiertoe bevoegd op grond van artikel 160 Gemeentewet. De wijzigingen hebben betrekking op Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) en de drempelbedragen van Europese aanbestedingen.

Door het opnemen van Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) in de Beleidsregels Inkoop en aanbesteding wil de gemeente De Wolden MVI borgen in haar organisatie. Het verankeren van MVI binnen de gemeente is van belang om ervoor te zorgen dat MVI daadwerkelijk wordt toegepast. Dit in navolging op het Actieplan Maatschappelijk Verantwoord Inkopen welke in september 2019 is vastgesteld.

Ook zijn er door de Europese Commissie nieuwe drempelbedragen gepubliceerd voor Europese aanbestedingen. Deze nieuwe drempelbedragen zijn opgenomen in de Beleidsregels.

De gewijzigde Beleidsregels Inkoop en aanbesteding treden in werking op de dag na bekendmaking en werken terug tot en met 1 januari 2020. De beleidsregels zijn hier te bekijken.

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in De Wolden.

Vandaag bereikbaar van 08:30 tot 13:30 uur

Openingstijden

Vandaag geopend van 08:30 tot 13:30 uur Morgen gesloten

Bezoekadres

Raadhuisstraat 2

7921 GD Zuidwolde

Postadres

Postbus 20

7920 AA Zuidwolde

gemeente@dewolden.nl