Wolven in Drenthe

De wolf is sinds 2015 (na ruim 150 jaar afwezigheid) terug in Nederland. Het dier is zowel internationaal als nationaal aangewezen als een beschermd dier. Dat de wolf terug is in onze provincie kan zorgen voor onrust en een onveilig gevoel. We begrijpen uw zorgen en angst en we beseffen dat we deze niet meteen kunnen wegnemen.

Onrust

In de afgelopen tijd is onrust ontstaan over de aanwezigheid van wolven in onze omgeving. Dat is begrijpelijk. Sinds 2015 zijn er meldingen gemaakt van de aanwezigheid van wolven in onze provincie. Inmiddels heeft een roedel zich gevestigd in Zuidwest Drenthe/Zuidoost Friesland. De wolf vindt zijn weg meer en meer naar vee en hobbydieren.   

Schade melden en schade voorkomen

Heeft u als houder van landbouwhuisdieren, zoals schapen, schade ondervonden van de wolf? Op de website van BIJ12 vindt u informatie over het melden van schade. Schapen- en geitenhouders in onze provincie kunnen hun dieren beschermen met wolfwerende rasters. Provincie Drenthe heeft een subsidieregeling hiervoor. Kijk op de website van de provincie voor meer informatie.

Meld het als u een wolf ziet

Mocht u een wolf zien in uw omgeving, dan kunt u dit doorgeven op www.wolveninnederland.nl/wolf-gezien. U helpt ons door deze waarnemingen door te geven, zo kan de overheid beter in kaart brengen hoe de wolf zich beweegt door ons gebied.

Provincie verantwoordelijk

De provincies zijn verantwoordelijk voor het natuurbeleid in relatie tot wolven. Dit omvat de aspecten soortenbescherming, monitoring, tegemoetkomingen in faunaschade en het verlenen van ontheffingen voor afwijken van het beschermingsregime voor de wolf. Wij vragen van de Drentse gedeputeerde Jumelet voor de wolvenproblemen in Drenthe strategische en structurele oplossingen. De provinciale zorg voor haar inwoners moet voorop staan en we roepen de provincie op hierbij de wethouders te betrekken die verantwoordelijk zijn voor natuurbeheer in hun gemeente.

Gedeputeerde Jumelet dringt er bij het Rijk op aan om in Drenthe beheer in te zetten om de wolf in toom te houden. De provincie onderzoekt ook haar eigen juridische mogelijkheden voor het binnen de perken houden van overlast en schade. Als gemeente worden we hierin meegenomen. Op de website van de provincie kunt u de meest actuele informatie over wolven in Drenthe vinden. Zo zijn er op 5 en 26 november informatiebijeenkomsten voor schapen- en geitenhouders.  Deze worden georganiseerd door de Drentse wolvencommissie.

Contact met de gemeente

Maak online een afspraak voordat u langskomt op het gemeentehuis. Of bel met de gemeente.

Vandaag bereikbaar van 08:30 tot 16:30 uur

Openingstijden

Vandaag geopend van 08:30 tot 16:00 uur Vanavond van 18:00 tot 20:00 uur Morgen van 08:30 tot 13:30 uur

Bezoekadres

Raadhuisstraat 2

7921 GD Zuidwolde

Postadres

Postbus 20

7920 AA Zuidwolde

gemeente@dewolden.nl

Verstuur een veilig bericht