Bekendmakingen

Home > Raad en College > Bekendmakingen

Bekendmakingen

RSS

Hier vindt u de bekendmakingen van gemeente De Wolden.

Berichten over uw buurt

Via de berichten over uw buurt van Overheid.nl ziet u eenvoudig alle bekendmakingen van de gemeente, provincie en waterschappen in uw buurt. U kunt zich hier aanmelden voor de e-mailservice, u kunt de app downloaden of u kunt direct zoeken.

Algemeen verbindende voorschriften

Algemeen verbindende voorschriften worden officieel bekendgemaakt in het digitale gemeenteblad.

Bezwaar en beroep

Tegen de meeste beschikkingen kunnen belanghebbenden volgens de Algemene wet bestuursrecht (Awb) binnen zes weken een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Deze termijn begint de dag na verzending van de vergunning. Als onmiddellijke spoed dit vereist, bestaat de mogelijkheid om daarnaast een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening in te dienen bij de voorzieningenrechter in Groningen.

U kunt ook digitaal een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Bij afwijkende termijnen worden deze afzonderlijk bekend gemaakt.