Alteveer, Oosterweg 29

Home > Raad en College > Bekendmakingen > Milieu > Alteveer, Oosterweg 29

Alteveer, Oosterweg 29

RSS
Dit item is verlopen op 08-08-2019.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 7927TD29
Publicatiedatum: 24-07-2019
Soort bekendmaking: Milieu

Publicatie melding Activiteitenbesluit milieubeheer

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend de volgende meldingen op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer te hebben ontvangen:

Melkveehouderij Wierbos, Oosterweg 29, 7927 TD Alteveer. De melding heeft betrekking op het veranderen van een inrichting.