Ansen, Om de Kamp 7

Home > Raad en College > Bekendmakingen > Milieu > Ansen, Om de Kamp 7

Ansen, Om de Kamp 7

RSS
Dit item is verlopen op 05-04-2019.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 7964KT7
Publicatiedatum: 20-02-2019
Soort bekendmaking: Milieu

Kennisgeving

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente De Wolden maakt bekend positief te besluiten op het verzoek van Bareau bv van 30 januari 2019 om gegevens uit de aanvraag omgevingsvergunning milieu voor het oprichten van een vergistingsinstallatie op het perceel Om de Kamp 7 te Ansen, van 21 december 2018 vertrouwelijk te behandelen, conform artikel 19.3 lid 1 Wet milieubeheer in verbinding met artikel 10, eerste lid van de Wet openbaarheid van bestuur.

Het betreft een verzoek om vertrouwelijke behandeling van de volgende bedrijfsgegevensgegevens:

P&ID van de AH2pd testinstallatie, kenmerk 153-18-03, datum 8 januari 2019

Inzage

Het besluit en het verzoek liggen met ingang van 21 februari 2019 gedurende zes weken ter inzage in

het gemeentehuis te Zuidwolde. Voor het inzien van de gegevens kunt u een afspraak maken bij het Klant Contact Centrum, via telefoonnummer 14-0528 of bij de receptie.

Bezwaar

Binnen de genoemde termijn kunnen belanghebbenden bij het college van burgemeester en wethouders gemotiveerde bezwaren tegen het besluit indienen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer R. Struik van de RUD Drenthe via

telefoonnummer 0592-75 44 29.