Concept-standplaatsenregeling

Home > Raad en College > Bekendmakingen > Overige publicaties > Concept-standplaatsenregeling

Concept-standplaatsenregeling

RSS
Dit item is verlopen op 03-04-2019.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: De Wolden (gehele gemeente)
Publicatiedatum: 20-03-2019
Soort bekendmaking: Verordeningen

Het college van B&W heeft het standplaatsenbeleid geactualiseerd. Een standplaats is een kraam of een wagen waar vanuit producten of diensten worden verkocht. Het beleid is in een regeling uitgewerkt. De regeling bevat regels waar en onder welke voorwaarden standplaats mag worden ingenomen.

Inzage

De conceptregeling ligt van woensdag 20 maart 2019 tot en met dinsdag 30 april 2019 ter inzage in het gemeentehuis in Zuidwolde. U kunt de stukken ook hier raadplegen.

Reageren

Tijdens de inzagetermijn kunt u een reactie geven op de conceptregeling bij het college van B&W. Dit kan schriftelijk via Postbus 20, 7920 AA Zuidwolde. U kunt ook mondeling uw zienswijze kenbaar maken. Hiervoor kunt u contact opnemen met Jennie Snippe via telefoonnummer 14 0528. Wij maken ingediende zienswijzen openbaar. Wanneer u vindt dat uw zienswijze of een deel daarvan niet openbaar mag worden gemaakt, dan zullen wij die informatie vertrouwelijk behandelen als hierop de weigeringsgronden van de Wet openbaarheid van bestuur van toepassing zijn.