de Wijk, Burg. de la S Briëtweg

Home > Raad en College > Bekendmakingen > Omgevingsvergunning verleend > de Wijk, Burg. de la S Briëtweg

de Wijk, Burg. de la S Briëtweg

RSS
Dit item is verlopen op 20-04-2019.
Gegevens bekendmaking
Einde bezwaartermijn: 20-04-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: 7957
Publicatiedatum: 20-03-2019
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning verleend

het kappen van vijf bomen (08-03-2019)