de Wijk, Stapelerweg 39a

de Wijk, Stapelerweg 39a

RSS
Dit item is verlopen op 13-02-2019.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 7957NA39a
Publicatiedatum: 30-01-2019
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning aangevraagd

Kennisgeving verlenging beslistermijn

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Burgemeester en wethouders hebben besloten de beslistermijn te verlengen met een termijn van zes weken:

voor het bouwen van een garage op het perceel Stapelerweg 39a te de Wijk.

De beslistermijn wordt verlengd in verband met de gecompliceerdheid van de aanvraag. De nieuwe uiterste beslisdatum wordt 4 maart 2019.