de Wijk, Stapelerweg 59

de Wijk, Stapelerweg 59

RSS
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 7957NB59
Publicatiedatum: 14-08-2019
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning aangevraagd

beperkte milieutoets voor een veehouderij (05-08-2019)