de Wijk, tussen Koekangerveld en het Woldenpad, sectie K, nr 1122 en A, nr. 3098

Home > Raad en College > Bekendmakingen > Omgevingsvergunning verleend > de Wijk, tussen Koekangerveld en het Woldenpad, sectie K, nr 1122 en A, nr. 3098

de Wijk, tussen Koekangerveld en het Woldenpad, sectie K, nr 1122 en A, nr. 3098

RSS
Dit item is verlopen op 11-07-2019.
Gegevens bekendmaking
Einde bezwaartermijn: 11-07-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: 7957
Publicatiedatum: 12-06-2019
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning verleend

het aanleggen van een recreatief fietspad en het graven van een greppel (29-05-2019)