Echten, Kruisweg 3

Home > Raad en College > Bekendmakingen > Milieu > Echten, Kruisweg 3

Echten, Kruisweg 3

RSS
Dit item is verlopen op 11-04-2019.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 7932PS3
Publicatiedatum: 27-03-2019
Soort bekendmaking: Milieu

Publicatie melding Activiteitenbesluit milieubeheer

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend de volgende melding op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer te hebben ontvangen van:

Mts. Straathof-van Marwijk, Kruisweg 3, 7932 PS te Echten. De melding heeft betrekking op het veranderen van een inrichting.

Tegen deze melding kan geen bezwaar worden ingediend. Deze publicatie betreft slechts een wettelijk verplichte bekendmaking.