Echten, NAM locatie De Wijk 5, (Zuidwolderweg 7 ti):

Home > Raad en College > Bekendmakingen > Geaccepteerde sloopmeldingen > Echten, NAM locatie De Wijk 5, (Zuidwolderweg 7 ti):

Echten, NAM locatie De Wijk 5, (Zuidwolderweg 7 ti):

RSS
Dit item is verlopen op 04-04-2019.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 7932PN5
Publicatiedatum: 20-03-2019
Soort bekendmaking: Geaccepteerde sloopmeldingen

het verwijderen van asbest (13-03-2019)