Ekelenberg, sectie C, nr. 8600 kavel 47 Zuidwolde

Home > Raad en College > Bekendmakingen > Milieu > Ekelenberg, sectie C, nr. 8600 kavel 47 Zuidwolde

Ekelenberg, sectie C, nr. 8600 kavel 47 Zuidwolde

RSS
Dit item is verlopen op 28-03-2019.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 7921
Publicatiedatum: 13-03-2019
Soort bekendmaking: Milieu

Publicatie melding Activiteitenbesluit milieubeheer Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend de volgende melding op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer te hebben ontvangen van: • Van der Meulen Techniek, Ekelenberg, sectie C, nr. 8600 Zuidwolde. De melding heeft betrekking op het starten van een inrichting. Tegen deze melding kan geen bezwaar worden ingediend. Deze publicatie betreft slechts een wettelijk verplichte bekendmaking.