Koekange, Bosweg 5a

Home > Raad en College > Bekendmakingen > Milieu > Koekange, Bosweg 5a

Koekange, Bosweg 5a

RSS
Dit item is verlopen op 25-07-2019.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 7958PZ5a
Publicatiedatum: 10-07-2019
Soort bekendmaking: Milieu

Publicatie melding Activiteitenbesluit milieubeheer

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend de volgende melding op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer te hebben ontvangen van:

Firma Graveland, Bosweg 5a, 7958 PZ te Koekange. De melding heeft betrekking op het veranderen van een inrichting.

Tegen deze melding kan geen bezwaar worden ingediend. Deze publicatie betreft slechts een wettelijk verplichte bekendmaking.