Koekange, Prinsesseweg 50a

Home > Raad en College > Bekendmakingen > Milieu > Koekange, Prinsesseweg 50a

Koekange, Prinsesseweg 50a

RSS
Dit item is verlopen op 04-04-2019.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 7958RT50a
Publicatiedatum: 20-03-2019
Soort bekendmaking: Milieu

Publicatie melding Activiteitenbesluit milieubeheer

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente De Wolden maakt bekend de volgende melding op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer te hebben ontvangen:

Prinsesseweg 50a te Koekange. De melding heeft betrekking op het oprichten van een inrichting. Het betreft het in gebruik nemen van het terrein voor de stalling van auto’s.

Tegen deze melding kan geen bezwaar worden ingediend. Deze publicatie betreft slechts een wettelijk verplichte bekendmaking.