Linde, Linderdijk 3

Linde, Linderdijk 3

RSS
Dit item is verlopen op 11-04-2019.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 7925PN3
Publicatiedatum: 27-03-2019
Soort bekendmaking: Overige vergunningen

Kennisgeving Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval, Linderdijk 3 te Linde

Het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente De Wolden maakt bekend de volgende kennisgeving op grond van het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval te hebben ontvangen:

Linderdijk 3 te Linde, 7925 PN voor een inzet van een mobiele breker gedurende 2 werkdagen in week 13.

Tegen deze kennisgeving kan geen bezwaar worden ingediend. Deze publicatie betreft slechts een wettelijk verplichte bekendmaking.

Informatie

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de Gemeente De Wolden, 14 0528, gemeente@dewolden.nl.