Ontwerpbesluit Koekange, Prinsesseweg 18

Home > Raad en College > Bekendmakingen > Omgevingsvergunning uitgebreide procedure > Ontwerpbesluit Koekange, Prinsesseweg 18

Ontwerpbesluit Koekange, Prinsesseweg 18

RSS
Dit item is verlopen op 21-06-2019.
Gegevens bekendmaking
Einde bezwaartermijn: 21-06-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: 7958RT18
Publicatiedatum: 08-05-2019
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning uitgebreide procedure

Kennisgeving ontwerpbesluit

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Uitgebreide voorbereidingsprocedure

Burgemeester en wethouders hebben het voornemen vergunning te verlenen:

 voor het splitsen van de woning (activiteiten ‘bouw’ en ‘handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’) op het perceel Prinsesseweg 18 te Koekange.

     Het ontwerpbesluit kan ook digitaal worden ingezien op  www.ruimtelijkeplannen.nl onder NL.IMRO.1690.OV00450-301.

Het ontwerpbesluit en bijbehorende stukken liggen vanaf donderdag 9 mei 2019 zes weken digitaal ter inzage in het gemeentehuis op werkdagen van 8.30 tot 13.30 uur, woensdag tot 16.00 uur en woensdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.

Gedurende deze periode kan een ieder schriftelijk zienswijzen inbrengen. Deze zienswijzen kunt u richten aan het college van B&W van de gemeente De Wolden, Postbus 20, 7920 AA Zuidwolde. Ook kunt u mondeling zienswijzen inbrengen. Hiervoor wordt een hoorzitting georganiseerd na telefonische afspraak.