Ruinen, Achter de Broeken 15

Ruinen, Achter de Broeken 15

RSS
Dit item is verlopen op 23-05-2019.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 7963PP15
Publicatiedatum: 08-05-2019
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning aangevraagd

het inrichten van een inpandige ruimte voor Bed & Breakfast (26-04-2019)