Ruinen, Achter de Broeken 15

Home > Raad en College > Bekendmakingen > Omgevingsvergunning verleend > Ruinen, Achter de Broeken 15

Ruinen, Achter de Broeken 15

RSS
Dit item is verlopen op 27-06-2019.
Gegevens bekendmaking
Einde bezwaartermijn: 27-06-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: 7963PP15
Publicatiedatum: 22-05-2019
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning verleend

het inrichten van een inpandige ruimte voor B&B (15-05-2019)