Ruinen, Gijsselterweg 30

Home > Raad en College > Bekendmakingen > Milieu > Ruinen, Gijsselterweg 30

Ruinen, Gijsselterweg 30

RSS
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 7963PE30
Publicatiedatum: 14-08-2019
Soort bekendmaking: Milieu

Publicatie melding Activiteitenbesluit milieubeheer

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend de volgende melding op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer te hebben ontvangen van:

Gijsselterweg 30 te Ruinen. De melding heeft betrekking op het oprichten van een inrichting.

Tegen deze melding kan geen bezwaar worden ingediend. Deze publicatie betreft slechts een wettelijk verplichte bekendmaking.