Ruinen, Oude Benderseweg 9

Home > Raad en College > Bekendmakingen > Milieu > Ruinen, Oude Benderseweg 9

Ruinen, Oude Benderseweg 9

RSS
Dit item is verlopen op 16-05-2019.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 7963XP9
Publicatiedatum: 01-05-2019
Soort bekendmaking: Milieu

Publicatie melding Activiteitenbesluit

Het college van Burgemeester en Wethouders maakt bekend de volgende melding op grond van het Activiteitenbesluit te hebben ontvangen:

Stichting Zwembad Ruinen, Oude Benderseweg 9, 7963 XP De Wolden. De melding heeft betrekking op het veranderen van een inrichting.

Tegen deze melding kan geen bezwaar worden ingediend. Deze publicatie betreft slechts een wettelijk verplichte bekendmaking.