Ruinen, Voor de Broeken 5

Ruinen, Voor de Broeken 5

RSS
Dit item is verlopen op 16-08-2019.
Gegevens bekendmaking
Einde bezwaartermijn: 16-08-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: 7963PT5
Publicatiedatum: 10-07-2019
Soort bekendmaking: Balievergunning ingekomen en verleend

voor het bouwen van een schuur (04-07-2019)