Ruinerwold, Madeweg 3

Home > Raad en College > Bekendmakingen > Milieu > Ruinerwold, Madeweg 3

Ruinerwold, Madeweg 3

RSS
Dit item is verlopen op 31-07-2019.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 7961TA3
Publicatiedatum: 17-07-2019
Soort bekendmaking: Milieu

Publicatie melding Activiteitenbesluit milieubeheer

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend de volgende melding op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer te hebben ontvangen van:

Melkveehouderij ten Klooster, Madeweg 3, 7961 TA te Ruinerwold. De melding heeft betrekking op het uitbreiden van een inrichting.

Tegen deze melding kan geen bezwaar worden ingediend. Deze publicatie betreft slechts een wettelijk verplichte bekendmaking.