Veeningen, Markeweg 2

Home > Raad en College > Bekendmakingen > Milieu > Veeningen, Markeweg 2

Veeningen, Markeweg 2

RSS
Dit item is verlopen op 25-07-2019.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 7924PC2
Publicatiedatum: 10-07-2019
Soort bekendmaking: Milieu

Publicatie melding Activiteitenbesluit milieubeheer

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente De Wolden maakt bekend de volgende melding op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer te hebben ontvangen:

 Stapel, Markeweg 2, 7924 PC Veeningen. De melding heeft betrekking op het veranderen van een inrichting.

Tegen deze melding kan geen bezwaar worden ingediend. Deze publicatie betreft slechts een wettelijk verplichte bekendmaking.