Verkiezing leden Provinciale Staten en bestuur waterschap Vechtstromen of Drents Overijsselse Delta woensdag 20 maart: stemmen met een kiezerspas

Home > Raad en College > Bekendmakingen > Overige publicaties > Verkiezing leden Provinciale Staten en bestuur waterschap Vechtstromen of Drents Overijsselse Delta woensdag 20 maart: stemmen met een kiezerspas

Verkiezing leden Provinciale Staten en bestuur waterschap Vechtstromen of Drents Overijsselse Delta woensdag 20 maart: stemmen met een kiezerspas

RSS
Dit item is verlopen op 20-03-2019.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: De Wolden (gehele gemeente)
Publicatiedatum: 20-02-2019
Soort bekendmaking: Verkiezingen

De burgemeester van De Wolden maakt bekend dat het bij de verkiezing van de leden Provinciale Staten van Drenthe en de besturen van de waterschappen Vechtstromen of Drents Overijsselse Delta op woensdag 20 maart 2019 een kiezer is toegestaan zijn/haar stem uit te brengen in een willekeurig stembureau in het waterschap.

Daarbij gelden de volgende bepalingen:
SCHRIFTELIJKE AANVRAAG

  1. Bij Burgerzaken van de gemeente zijn kosteloos formulieren verkrijgbaar voor verzoekschriften om in een willekeurig stembureau aan de stemming te mogen deelnemen.
  2. Het verzoekschrift, alsmede de stempas (indien reeds verstrekt), moeten uiterlijk op vrijdag 15 maart 2019 door de kiezer worden ingediend bij de burgemeester van de gemeente, waar hij/zij op maandag 4 februari 2019 als kiezer is geregistreerd.
  3. Het verzoek wordt niet ingewilligd, wanneer het de verzoeker is toegestaan om bij volmacht aan de stemming te mogen deelnemen.
  4. Bij inwilliging van het verzoek wordt een kiezerspas verstrekt.

MONDELINGE AANVRAAG

  1. De kiezer dient hiertoe, na ontvangst van de stempas, doch uiterlijk op dinsdag 19 maart 2019, 12.00 uur, de stempas over te leggen bij Burgerzaken van zijn/haar woonplaats waar hij/zij op maandag 4 februari 2019 als kiezer is geregistreerd.
  2. Het verzoek wordt niet ingewilligd, wanneer het de verzoeker is toegestaan om bij volmacht aan de stemming te mogen deelnemen.
  3. Bij inwilliging van het verzoek wordt een kiezerspas verstrekt.

Een eenmaal verstrekte kiezerspas kan bij verlies niet worden vervangen. Als u gaat stemmen moet u naast uw kiezerspas ook een geldig identiteitsbewijs overleggen. Als u zich niet kunt identificeren mag u niet stemmen.

Nadere inlichtingen worden verstrekt door Burgerzaken, Raadhuisstraat 2 in Zuidwolde.