Verleende evenementenvergunning

Home > Raad en College > Bekendmakingen > Evenementenvergunning > Verleende evenementenvergunning

Verleende evenementenvergunning

RSS
Dit item is verlopen op 20-02-2019.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: De Wolden (gehele gemeente)
Publicatiedatum: 06-02-2019
Soort bekendmaking: Verleende evenementenvergunning
  • Stichting Herdenken Geweldslachtoffers; Jaarlijkse ceremonie Naamplaatjes bij de ’Muur tegen Geweld’ op zaterdag 18 mei 2019 van 13.00 tot 18.00 uur tegenover Commissieweg 38 in de Wijk (28-01-2019).

Bent u het als belanghebbende niet eens met een besluit? Dan kunt u binnen zes weken na de bekendmaking aan de aanvrager een bezwaarschrift indienen bij het college van B&W. En vindt u dat uw belangen zo dringend zijn, dat u het besluit daarop niet kunt afwachten? Dan kunt u aan de rechtbank Noord-Nederland om een voorlopige voorziening vragen. U kunt ook digitaal een verzoekschrift indienen bij de rechtbank. Voor meer informatie zie http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.