Verleende evenementenvergunning

Home > Raad en College > Bekendmakingen > Evenementenvergunning > Verleende evenementenvergunning

Verleende evenementenvergunning

RSS
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: De Wolden (gehele gemeente)
Publicatiedatum: 04-09-2019
Soort bekendmaking: Verleende evenementenvergunning
  • De heer M. de Vries; fietstocht van “Abt Arnold Wilhelmz Abdij Dickninge Ruinen” met diverse stopplaatsen op zaterdag 31 augustus 2019 voor het gedeelte van de route die door gemeente De Wolden gaat (29-08-2019);
  • Stichting Brummel Festival; Brummelfestival op zaterdag 14 september 2019 van 20.00 uur tot zondag 15 september 2019 02.00 uur en op zondag 15 september 2019 van 14.00 uur tot 21.00 uur aan de Neuzendijk in Ruinen (2-09-2019).

Bent u het als belanghebbende niet eens met een besluit? Dan kunt u binnen zes weken na de bekendmaking aan de aanvrager een bezwaarschrift indienen bij het college van B&W. En vindt u dat uw belangen zo dringend zijn, dat u het besluit daarop niet kunt afwachten? Dan kunt u aan de rechtbank Noord-Nederland om een voorlopige voorziening vragen. U kunt ook digitaal een verzoekschrift indienen bij de rechtbank. Voor meer informatie zie loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.