Verleende evenementenvergunningen

Home > Raad en College > Bekendmakingen > Evenementenvergunning > Verleende evenementenvergunningen

Verleende evenementenvergunningen

RSS
Dit item is verlopen op 27-02-2019.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: De Wolden (gehele gemeente)
Publicatiedatum: 13-02-2019
Soort bekendmaking: Verleende evenementenvergunning
  • Wieler Tour Club Ruinen; Mountainbiketoertocht op zondag 3 maart 2019 van 08.00 tot 16.00 uur, de start is bij sporthal De Marse, Mr. Harm Smeengestraat 54 in Ruinen (05-02-2019);
  • Stichting Club Vrijgezellig; evenement op vrijdag 12 april 2019 van 12.00 uur tot zaterdag 13 april 2019 01.00 uur, op zaterdag 13 april 2019 van 12.00 uur tot zondag 14 april 2019 02.00 uur en op zondag 14 april 2019 van 12.00 tot 23.00 uur aan de Sjoert 4 in Zuidwolde (06-02-2019).

Bent u het als belanghebbende niet eens met een besluit? Dan kunt u binnen zes weken na de bekendmaking aan de aanvrager een bezwaarschrift indienen bij het college van B&W. En vindt u dat uw belangen zo dringend zijn, dat u het besluit daarop niet kunt afwachten? Dan kunt u aan de rechtbank Noord-Nederland om een voorlopige voorziening vragen. U kunt ook digitaal een verzoekschrift indienen bij de rechtbank. Voor meer informatie zie http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.