Verleende evenementenvergunningen

Home > Raad en College > Bekendmakingen > Evenementenvergunning > Verleende evenementenvergunningen

Verleende evenementenvergunningen

RSS
Dit item is verlopen op 10-04-2019.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: De Wolden (gehele gemeente)
Publicatiedatum: 27-03-2019
Soort bekendmaking: Verleende evenementenvergunning
  • Oranjevereniging de Wijk; Koningsdagactiviteiten op zaterdag 27 april 2019 van 09.00 tot 18.00 uur op het Holwortelplein in de Wijk (20-03-2019);
  • Mevrouw R. Diphoorn-Mulderij; wandel 4-daagse in Alteveer/Kerkenveld van maandag 13 mei tot en met donderdag 16 mei 2019 dagelijks van 18.00 tot 21.00 uur (19-03-2019);
  • ’t Vershuus Boerderijwinkel Ruinen; open dag met een boerenlandmarkt op maandag 22 april 2019 van 11.00 tot 18.00 uur aan de Munnekenweg 11 in Ruinen (20-03-2019);
  • Stichting Alkeloop; Alkeloop op woensdag 21 augustus 2019 van 17.30 tot 20.30 uur volgens de ingediende route (19-03-2019).

Bent u het als belanghebbende niet eens met een besluit? Dan kunt u binnen zes weken na de bekendmaking aan de aanvrager een bezwaarschrift indienen bij het college van B&W. En vindt u dat uw belangen zo dringend zijn, dat u het besluit daarop niet kunt afwachten? Dan kunt u aan de rechtbank Noord-Nederland om een voorlopige voorziening vragen. U kunt ook digitaal een verzoekschrift indienen bij de rechtbank. Voor meer informatie zie http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.