Verleende evenementenvergunningen

Home > Raad en College > Bekendmakingen > Evenementenvergunning > Verleende evenementenvergunningen

Verleende evenementenvergunningen

RSS
Dit item is verlopen op 19-06-2019.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: De Wolden (gehele gemeente)
Publicatiedatum: 05-06-2019
Soort bekendmaking: Verleende evenementenvergunning
  • Stichting Gebedswinkel Hoogeveen; Ontmoetingsavond op woensdag 24 juli 2019 van 19.30 uur tot 21.30 uur, op woensdag 14 augustus 2019 van 19.30 uur tot 21.30 uur en op woensdag 28 augustus 2019 van 19.30 uur tot 21.30 uur aan de Drogtzee 4 in Zuidwolde (27-05-2019);
  • Hervormde Kapel Gemeente Ruinerwold; openlucht kerkdienst op zondag 9 juni 2019 van  09.30 uur tot 11.30 uur aan de Dijkhuizen 88a in Ruinerwold (28-05-2019);
  • Tennisvereniging ’t Wold; Beach-event op vrijdag 12 juli 2019 van 14.00 uur tot 19.00 uur, op zaterdag 13 juli 2019 van 9.00 uur tot 21.00 uur en op zondag 14 juli 2019 van 9.00 uur tot 20.00 uur op de parkeerplaats bij de sportvelden (tennis en korfbal) aan de Dijkhuizen 68 in Ruinerwold (28-05-2019).

Bent u het als belanghebbende niet eens met een besluit? Dan kunt u binnen zes weken na de bekendmaking aan de aanvrager een bezwaarschrift indienen bij het college van B&W. En vindt u dat uw belangen zo dringend zijn, dat u het besluit daarop niet kunt afwachten? Dan kunt u aan de rechtbank Noord-Nederland om een voorlopige voorziening vragen. U kunt ook digitaal een verzoekschrift indienen bij de rechtbank. Voor meer informatie zie http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.