Verleende evenementenvergunningen

Home > Raad en College > Bekendmakingen > Evenementenvergunning > Verleende evenementenvergunningen

Verleende evenementenvergunningen

RSS
Dit item is verlopen op 31-07-2019.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: De Wolden (gehele gemeente)
Publicatiedatum: 17-07-2019
Soort bekendmaking: Verleende evenementenvergunning
  • Vereniging voor Dorpsbelangen Schoolkring Ansen; Fruitpersdag op zaterdag 21 september 2019 van 10.00 tot 16.00 uur van aan de Kerkdijk in Ansen (08-07-2019);
  • Zuidwoldiger Korfbal Club 1919; evenement om het 100-jarig bestaan van Korfbalclub ZKC’19 te vieren op woensdag 28 augustus 2019 van 18.30 tot 22.30 uur, donderdag 29 augustus 2019 van 18.45 tot 23.00 uur, vrijdag 30 augustus 2019 van 16.30 tot 22.30 uur en zaterdag 31 augustus 2019 van 08.30 tot 20.00 uur en de feestavond van 20.30 uur tot zondag 1 september 2019 01.00 uur aan de Zuider Esweg 1 in Zuidwolde (09-07-2019).

Bent u het als belanghebbende niet eens met een besluit? Dan kunt u binnen zes weken na de bekendmaking aan de aanvrager een bezwaarschrift indienen bij het college van B&W. En vindt u dat uw belangen zo dringend zijn, dat u het besluit daarop niet kunt afwachten? Dan kunt u aan de rechtbank Noord-Nederland om een voorlopige voorziening vragen. U kunt ook digitaal een verzoekschrift indienen bij de rechtbank. Voor meer informatie zie http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht