Verleende evenementenvergunningen

Home > Raad en College > Bekendmakingen > Evenementenvergunning > Verleende evenementenvergunningen

Verleende evenementenvergunningen

RSS
Dit item is verlopen op 07-08-2019.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: De Wolden (gehele gemeente)
Publicatiedatum: 24-07-2019
Soort bekendmaking: Verleende evenementenvergunning

(datum verleend)

  • Stichting Loopsport Zuidwolde; Bikkelloop op zondag 6 oktober 2019 van 11.00 tot 17.00 uur in Zuidwolde (16-07-2019);
  • Stichting Volksfeest Zuidwolde; het organiseren van het Volksfeest op: zondag 1 september 2019 van 09.00 tot 21.00 uur, maandag 2 september 2019 van 12.00 tot 22.30 uur, dinsdag 3 september 2019 van 12.00 tot 00.00 uur, woensdag 4 september 2019 van 12.00 tot 00.00 uur, donderdag 5 september 2019 van 12.00 tot 00.00 uur, vrijdag 6 september 2019 van 12.00 uur tot zaterdag 7 september 2019 01.00 uur en zaterdag 7 september 2019 van 11.00 uur tot zondag 8 september 2019 02.00 uur in het Groene Hart aan de Kerkinge in Zuidwolde (16-07-2019);
  • Stichting De Potige Sleepwagen; Gazonmaaiertrek voor kinderen tot 16 jaar op zaterdag 28 september 2019 van 10.00 tot 17.00 uur op het grasveld achter het dorpshuis aan de Drogteropslagen 42 in Drogteropslagen (19-07-2019).

Bent u het als belanghebbende niet eens met een besluit? Dan kunt u binnen zes weken na de bekendmaking aan de aanvrager een bezwaarschrift indienen bij het college van B&W. En vindt u dat uw belangen zo dringend zijn, dat u het besluit daarop niet kunt afwachten? Dan kunt u aan de rechtbank Noord-Nederland om een voorlopige voorziening vragen. U kunt ook digitaal een verzoekschrift indienen bij de rechtbank. Voor meer informatie zie http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.