Verleende evenementenvergunningen

Home > Raad en College > Bekendmakingen > Evenementenvergunning > Verleende evenementenvergunningen

Verleende evenementenvergunningen

RSS
Dit item is verlopen op 14-08-2019.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: De Wolden (gehele gemeente)
Publicatiedatum: 31-07-2019
Soort bekendmaking: Verleende evenementenvergunning

(datum verleend)

  • Stichting Kunstroute de Wijk-IJhorst;  kunstroute Grensloos Kunst Verkennen op elke donderdag tot en met zondag van 11.00 tot 17.00 uur in de periode van donderdag 29 augustus 2019 tot en met zondag 15 september 2019 binnen de gemeentegrens van De Wolden (23-07-2019);
  • De heer S. Mul; Schuurfeest op vrijdag 4 oktober 2019 van 17.00 uur tot zaterdag 5 oktober 2019 01.00 uur, zaterdag 5 oktober 2019 van 12.00 uur tot zondag 6 oktober 2019 01.00 uur en op zondag 6 oktober 2019 van 12.00 tot 24.00 uur aan de Ruinerweg 8 in Echten (23-07-2019);
  • Rommelmarktcommissie Hervormde Gemeente Zuidwolde; rommelmarkt met attracties op zaterdag 27 juni 2020 09.00 tot 17.00 uur op het marktplein, het parkeerterrein naast de kerk en in en bij de ruimten van de Hervormde Kerk aan de Hoofdstraat 98 in Zuidwolde (23-07-2019);
  • Stichting Trappen, Happen en Stappen; fietsevenement Trappen, Happen en Stappen op dinsdag 20 augustus 2019, woensdag 21 augustus 2019, donderdag 22 augustus 2019 en vrijdag 23 augustus 2019, dagelijks van 09.00 tot 17.00 uur door gemeente De Wolden (25-07-2019).

Bent u het als belanghebbende niet eens met een besluit? Dan kunt u binnen zes weken na de bekendmaking aan de aanvrager een bezwaarschrift indienen bij het college van B&W. En vindt u dat uw belangen zo dringend zijn, dat u het besluit daarop niet kunt afwachten? Dan kunt u aan de rechtbank Noord-Nederland om een voorlopige voorziening vragen. U kunt ook digitaal een verzoekschrift indienen bij de rechtbank. Voor meer informatie zie http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.