Verleende evenementenvergunningen/geaccepteerde melding evenement

Home > Raad en College > Bekendmakingen > Evenementenvergunning > Verleende evenementenvergunningen/geaccepteerde melding evenement

Verleende evenementenvergunningen/geaccepteerde melding evenement

RSS
Dit item is verlopen op 01-05-2019.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: De Wolden (gehele gemeente)
Publicatiedatum: 17-04-2019
Soort bekendmaking: Verleende evenementenvergunning

Verleende evenementenvergunningen/geaccepteerde melding evenement

  • Stichting Promotie Ruinen; wandeling op zaterdag 8 juni 2019 van 08.00 tot 17.00 uur door de omgeving van Ruinen en Echten (08-04-2019);
  • M. Krook/Hoogstambrigade De Wolden; Fruitpersdag op zondag 6 oktober 2019 van 10.00 tot 16.00 uur aan de Kleefegge 6A in Zuidwolde (08-04-2019);
  • Soroptimistclub de Reestlanden; Culturele activiteit tbv fundraising op zondag 8 september 2019 in Boerderij ’t Ende, Stapelerweg 20 in de Wijk (09-04-2019);
  •  Drentse Autocross Club; Autocrosswedstrijd op zondag 9 juni 2019 van 12.00 tot 18.00 uur aan de Drogterweg 22 in Zuidwolde (09-04-2019);
  • Menvereniging Zuidwolde; Samengestelde Menwedstrijd op vrijdag 24 mei 2019 van 17.00 tot 19.00 uur, zaterdag 25 mei 2019 van 08.00 tot 19.00 uur en zondag 26 mei 2019 van 08.00 tot 19.00 uur aan de Steenbergen 5 in Zuidwolde (12-04-2019);
  • Stichting De Wiek op Wiel’n; Wielerwedstrijd op zondag 19 mei 2019 van 08.00 tot 17.00 uur in de Wijk (12-04-2019).

Bent u het als belanghebbende niet eens met een besluit? Dan kunt u binnen zes weken na de bekendmaking aan de aanvrager een bezwaarschrift indienen bij het college van B&W. En vindt u dat uw belangen zo dringend zijn, dat u het besluit daarop niet kunt afwachten? Dan kunt u aan de rechtbank Noord-Nederland om een voorlopige voorziening vragen. U kunt ook digitaal een verzoekschrift indienen bij de rechtbank. Voor meer informatie zie http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.