Verleende evenementenvergunningen/geaccepteerde meldingen

Home > Raad en College > Bekendmakingen > Evenementenvergunning > Verleende evenementenvergunningen/geaccepteerde meldingen

Verleende evenementenvergunningen/geaccepteerde meldingen

RSS
Dit item is verlopen op 24-07-2019.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: De Wolden (gehele gemeente)
Publicatiedatum: 10-07-2019
Soort bekendmaking: Verleende evenementenvergunning

(datum verleend)

  • Alie Westenbrink; eindfeest groep 8 IKC Oelebröd op vrijdag 5 juli 2019 van 18.00 tot 19.00 uur aan de Hinkenkamp/Armstraat in Ruinen (03-07-2019);
  • Nacht van Zuidwolde; Nacht van Zuidwolde op zaterdag 17 augustus 2019 van 21.00 uur tot zondag 18 augustus 2019 02.00 uur op het Kerkplein en de kruising Hoofdstraat-Raadhuisstraat in Zuidwolde (03-07-2019);
  • Stichting Promotie Ruinen; Brinkfestijn op de volgende woensdagen van 12.00 tot 00.00 uur: 10 juli 2019, 17 juli 2019, 24 juli 2019, 31 juli 2019, 7 augustus 2019 en 14 augustus 2019 op de Brink in Ruinen (05-07-2019);
  • Oranjevereniging De Wijk; De Wiekloop op donderdag 29 augustus 2019 van 18.00 tot 21.00 uur vanaf de Wiltenweg 31a in de Wijk (05-07-2019).

Bent u het als belanghebbende niet eens met een besluit? Dan kunt u binnen zes weken na de bekendmaking aan de aanvrager een bezwaarschrift indienen bij het college van B&W. En vindt u dat uw belangen zo dringend zijn, dat u het besluit daarop niet kunt afwachten? Dan kunt u aan de rechtbank Noord-Nederland om een voorlopige voorziening vragen. U kunt ook digitaal een verzoekschrift indienen bij de rechtbank. Voor meer informatie zie http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.