Verleende evenementenvergunningen/geaccepteerde meldingingen

Home > Raad en College > Bekendmakingen > Evenementenvergunning > Verleende evenementenvergunningen/geaccepteerde meldingingen

Verleende evenementenvergunningen/geaccepteerde meldingingen

RSS
Dit item is verlopen op 20-03-2019.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: De Wolden (gehele gemeente)
Publicatiedatum: 06-03-2019
Soort bekendmaking: Verleende evenementenvergunning
  • Stichting Hoogeveense Cascaderun; Cascaderun op zondag 14 april 2019 van 10.00 tot 18.00 uur voor het gedeelte van de route die door de gemeente De Wolden leidt (26-02-2019);
  • Stichting Avond4Daagse Zuidwolde; Avond4Daagse van dinsdag 14 mei 2019 tot en met vrijdag 17 mei 2019 dagelijks van 18.00 tot 21.00 uur (01-03-2019);
  • Prins Johan Frisoschool; Streetwise verkeerslessen op donderdag 28 maart 2019 van 08.30 tot 12.00 uur aan de Prinses Margrietlaan en Prinses Christinalaan in Koekange (01-03-2019).

Bent u het als belanghebbende niet eens met een besluit? Dan kunt u binnen zes weken na de bekendmaking aan de aanvrager een bezwaarschrift indienen bij het college van B&W. En vindt u dat uw belangen zo dringend zijn, dat u het besluit daarop niet kunt afwachten? Dan kunt u aan de rechtbank Noord-Nederland om een voorlopige voorziening vragen. U kunt ook digitaal een verzoekschrift indienen bij de rechtbank. Voor meer informatie zie http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.