Verlenging beslistermijn Ansen, Grote Esweg 1

Home > Raad en College > Bekendmakingen > Omgevingsvergunning aangevraagd > Verlenging beslistermijn Ansen, Grote Esweg 1

Verlenging beslistermijn Ansen, Grote Esweg 1

RSS
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 7964KD1
Publicatiedatum: 17-04-2019
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning verleend

Kennisgeving verlenging beslistermijn

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Burgemeester en wethouders hebben besloten de beslistermijn te verlengen met een termijn van zes weken:

voor het verbouwen van de woonboerderij (activiteit monument en bouw) op het perceel Grote Esweg 1 te Ansen.

De nieuwe uiterste beslisdatum wordt 23 mei 2019.