Verlenging beslistermijn Ansen, Grote Esweg 1

Home > Raad en College > Bekendmakingen > Omgevingsvergunning aangevraagd > Verlenging beslistermijn Ansen, Grote Esweg 1

Verlenging beslistermijn Ansen, Grote Esweg 1

RSS
Dit item is verlopen op 23-05-2019.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 7964KD1
Publicatiedatum: 17-04-2019
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning verleend

Kennisgeving verlenging beslistermijn

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Burgemeester en wethouders hebben besloten de beslistermijn te verlengen met een termijn van zes weken:

voor het verbouwen van de woonboerderij (activiteit monument en bouw) op het perceel Grote Esweg 1 te Ansen.

De nieuwe uiterste beslisdatum wordt 23 mei 2019.

Contact

E-mail: gemeente@dewolden.nl

Bel ons op:

14 0528
(zonder kengetal)

Postadres

Postbus 20, 7920 AA Zuidwolde

Bezoekadres

Raadhuisstraat 2
7921 GD Zuidwolde

Openingstijden

Contactinformatie