Verlenging beslistermijn Ansen, Grote Veldweg kadastraal Ruinen, sectie I, nr. 517

Home > Raad en College > Bekendmakingen > Omgevingsvergunning aangevraagd > Verlenging beslistermijn Ansen, Grote Veldweg kadastraal Ruinen, sectie I, nr. 517

Verlenging beslistermijn Ansen, Grote Veldweg kadastraal Ruinen, sectie I, nr. 517

RSS
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 7946
Publicatiedatum: 13-02-2019
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning aangevraagd

Kennisgeving verlenging beslistermijn

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Burgemeester en wethouders hebben besloten de beslistermijn te verlengen met een termijn van zes weken:

voor het bouwen van een vakantiewoning op het perceel Grote Veldweg te Ansen, Kadastraal Ruinen, sectie I, nr. 517.

De beslistermijn wordt verlengd door de complexiteit van de aanvraag. De nieuwe uiterste beslisdatum wordt 18 maart 2019.

Contact

E-mail: gemeente@dewolden.nl

Bel ons op:

14 0528
(zonder kengetal)

Postadres

Postbus 20, 7920 AA Zuidwolde

Bezoekadres

Raadhuisstraat 2
7921 GD Zuidwolde

Openingstijden

Contactinformatie