Verlenging beslistermijn Ansen, Kerkdijk 8

Home > Raad en College > Bekendmakingen > Omgevingsvergunning aangevraagd > Verlenging beslistermijn Ansen, Kerkdijk 8

Verlenging beslistermijn Ansen, Kerkdijk 8

RSS
Dit item is verlopen op 16-05-2019.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 7964KB8
Publicatiedatum: 17-04-2019
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning aangevraagd

Kennisgeving verlenging beslistermijn

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

 

Burgemeester en wethouders hebben besloten de beslistermijn te verlengen met een termijn van zes weken:

 

voor het verbouwen van de schuur tot woonhuis op het perceel Kerkdijk 8 te Ansen.

 

De beslistermijn wordt verlengd vanwege de complexiteit van de aanvraag. De nieuwe uiterste beslisdatum wordt 16 mei 2019.

Contact

E-mail: gemeente@dewolden.nl

Bel ons op:

14 0528
(zonder kengetal)

Postadres

Postbus 20, 7920 AA Zuidwolde

Bezoekadres

Raadhuisstraat 2
7921 GD Zuidwolde

Openingstijden

Contactinformatie