Verlenging beslistermijn de Wijk, De Vos van Steenwijkstraat 56

Home > Raad en College > Bekendmakingen > Omgevingsvergunning aangevraagd > Verlenging beslistermijn de Wijk, De Vos van Steenwijkstraat 56

Verlenging beslistermijn de Wijk, De Vos van Steenwijkstraat 56

RSS
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 7957BH56
Publicatiedatum: 06-03-2019
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning aangevraagd

Rectificatie

Kennisgeving verlenging beslistermijn

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Burgemeester en wethouders hebben besloten de beslistermijn te verlengen met een termijn van zes weken:

voor het verbouwen van de woning op het perceel De Vos van Steenwijkstraat 56 te de Wijk.

De beslistermijn wordt verlengd in verband met de complexiteit van de aanvraag. De nieuwe uiterste beslisdatum wordt 28 maart 2019.

Contact

E-mail: gemeente@dewolden.nl

Bel ons op:

14 0528
(zonder kengetal)

Postadres

Postbus 20, 7920 AA Zuidwolde

Bezoekadres

Raadhuisstraat 2
7921 GD Zuidwolde

Openingstijden

Contactinformatie