Verlenging beslistermijn de Wijk, Dorpsstraat 9

Home > Raad en College > Bekendmakingen > Omgevingsvergunning aangevraagd > Verlenging beslistermijn de Wijk, Dorpsstraat 9

Verlenging beslistermijn de Wijk, Dorpsstraat 9

RSS
Dit item is verlopen op 18-04-2019.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 7957AR9
Publicatiedatum: 20-03-2019
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning aangevraagd

Kennisgeving verlenging beslistermijn

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Burgemeester en wethouders hebben besloten de beslistermijn te verlengen met een termijn van zes weken:

voor het verbouwen van het woonhuis en nieuwbouw van een bijgebouw op het perceel Dorpsstraat 9 te de Wijk.

De beslistermijn wordt verlengd in verband met de complexiteit van de aanvraag. De nieuwe uiterste beslisdatum wordt 18 april 2019.