Verlenging beslistermijn de Wijk, Stapelerweg 14

Home > Raad en College > Bekendmakingen > Omgevingsvergunning aangevraagd > Verlenging beslistermijn de Wijk, Stapelerweg 14

Verlenging beslistermijn de Wijk, Stapelerweg 14

RSS
Dit item is verlopen op 09-06-2019.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 7957NB14
Publicatiedatum: 08-05-2019
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning aangevraagd

Kennisgeving verlenging beslistermijn

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Burgemeester en wethouders hebben besloten de beslistermijn te verlengen met een termijn van zes weken:

voor het bouwen van een open autoschuur (activiteit bouw) op het perceel Stapelerweg 14 te de Wijk.

De beslistermijn wordt verlengd vanwege complexiteit van de aanvraag. De nieuwe uiterste beslisdatum wordt 9 juni 2019.