Verlenging beslistermijn de Wijk, tussen Koekangerveld en het Woldenpad sectie K, nr. 1122 en A, nr. 3098

Home > Raad en College > Bekendmakingen > Omgevingsvergunning aangevraagd > Verlenging beslistermijn de Wijk, tussen Koekangerveld en het Woldenpad sectie K, nr. 1122 en A, nr. 3098

Verlenging beslistermijn de Wijk, tussen Koekangerveld en het Woldenpad sectie K, nr. 1122 en A, nr. 3098

RSS
Dit item is verlopen op 05-07-2019.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 7957
Publicatiedatum: 12-06-2019
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning aangevraagd

VERLENGING BESLISTERMIJN

Burgemeester en wethouders hebben besloten de beslistermijn te verlengen met een termijn van zes weken voor:

de Wijk, tussen Koekangerveld en het Woldenpad sectie K, nr. 1122 en A, nr. 3098: het aanleggen van een recreatief fietspad (23-05-2019)