Verlenging beslistermijn Drogteropslagen, Oosterhof kavel 4

Home > Raad en College > Bekendmakingen > Omgevingsvergunning aangevraagd > Verlenging beslistermijn Drogteropslagen, Oosterhof kavel 4

Verlenging beslistermijn Drogteropslagen, Oosterhof kavel 4

RSS
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 7705
Publicatiedatum: 09-01-2019
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning aangevraagd

Kennisgeving verlenging beslistermijn

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Burgemeester en wethouders hebben besloten de beslistermijn te verlengen met een termijn van zes weken:

voor het bouwen van een woning op het perceel Oosterhof kavel 4 Drogteropslagen.

De beslistermijn wordt verlengd om een juiste vergunning te kunnen verlenen. De nieuwe uiterste beslisdatum wordt 3 maart 2019.

Contact

E-mail: gemeente@dewolden.nl

Bel ons op:

14 0528
(zonder kengetal)

Postadres

Postbus 20, 7920 AA Zuidwolde

Bezoekadres

Raadhuisstraat 2
7921 GD Zuidwolde

Openingstijden

Contactinformatie