Verlenging beslistermijn Ruinen, Achterma 22a kadastraal Ruinen, sectie L, nr. 764

Home > Raad en College > Bekendmakingen > Omgevingsvergunning aangevraagd > Verlenging beslistermijn Ruinen, Achterma 22a kadastraal Ruinen, sectie L, nr. 764

Verlenging beslistermijn Ruinen, Achterma 22a kadastraal Ruinen, sectie L, nr. 764

RSS
Dit item is verlopen op 24-05-2019.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 7963PM22a
Publicatiedatum: 24-04-2019
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning aangevraagd

Kennisgeving verlenging beslistermijn

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Burgemeester en wethouders hebben besloten de beslistermijn te verlengen met een termijn van zes weken:

voor het bouwen van een kantoorpand op het perceel Achterma 22a kadastraal Ruinen, sectie L, nr 764.

De beslistermijn wordt verlengd in verband met de complexiteit van de aanvraag. De nieuwe uiterste beslisdatum wordt 24 mei 2019.