Verlenging beslistermijn Ruinen, Bos 28

Home > Raad en College > Bekendmakingen > Omgevingsvergunning aangevraagd > Verlenging beslistermijn Ruinen, Bos 28

Verlenging beslistermijn Ruinen, Bos 28

RSS
Dit item is verlopen op 07-02-2019.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 7963SG28
Publicatiedatum: 09-01-2019
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning aangevraagd

Kennisgeving verlenging beslistermijn

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Burgemeester en wethouders hebben besloten de beslistermijn te verlengen met een termijn van zes weken:

voor het bouwen van een woning met uitrit (activiteit bouwen en uitrit aanleggen) op het perceel Bos 28 te Ruinen.

De beslistermijn wordt verlengd vanwege de complexiteit van de aanvraag. De nieuwe uiterste beslisdatum wordt 7 februari 2019.

Contact

E-mail: gemeente@dewolden.nl

Bel ons op:

14 0528
(zonder kengetal)

Postadres

Postbus 20, 7920 AA Zuidwolde

Bezoekadres

Raadhuisstraat 2
7921 GD Zuidwolde

Openingstijden

Contactinformatie