verlenging beslistermijn Ruinen, Engeland 3

Home > Raad en College > Bekendmakingen > Omgevingsvergunning aangevraagd > verlenging beslistermijn Ruinen, Engeland 3

verlenging beslistermijn Ruinen, Engeland 3

RSS
Dit item is verlopen op 05-07-2019.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 7963PW3
Publicatiedatum: 05-06-2019
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning aangevraagd

VERLENGING BESLISTERMIJN

Burgemeester en wethouders hebben besloten de beslistermijn te verlengen met een termijn van zes weken voor:

Ruinen, Engeland 3: het vernieuwen/vervangen van gevels en rietdak (24-05-2019)