Verlenging beslistermijn Ruinen, Leeuwte 32

Home > Raad en College > Bekendmakingen > Omgevingsvergunning aangevraagd > Verlenging beslistermijn Ruinen, Leeuwte 32

Verlenging beslistermijn Ruinen, Leeuwte 32

RSS
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 7963PK32
Publicatiedatum: 23-01-2019
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning aangevraagd

Kennisgeving verlenging beslistermijn

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Burgemeester en wethouders hebben besloten de beslistermijn te verlengen met een termijn van zes weken:

voor het uitbreiden van de woning op het perceel Leeuwte 32 te Ruinen.

De beslistermijn wordt verlengd in verband met de complexiteit van de aanvraag. De nieuwe uiterste beslisdatum wordt 26 februari 2019.

Contact

E-mail: gemeente@dewolden.nl

Bel ons op:

14 0528
(zonder kengetal)

Postadres

Postbus 20, 7920 AA Zuidwolde

Bezoekadres

Raadhuisstraat 2
7921 GD Zuidwolde

Openingstijden

Contactinformatie